Geschiedenis

VAN AKADEMIE VOGUE B.V.

JOKE GEZICHT

In 1937 richten mevrouw Espir en de heer Bram Studio Vogue op dat de eerste mode-opleiding in Nederland is.  Het was toen een tweejarige opleiding met in het vakken pakket: Coupe en Couture, Lingerie, Hoeden en Mode-illustreren. De nadruk lag op technische vaardigheden. Toch was het een school waar voornamelijk veel meisjes, van gegoede huize, de plaats waar zij voor zichzelf kleren leerden maken, erkent mevrouw Espir. Het ontwerpen bestond voornamelijk uit het navolgen van ideeën van de grote Parijse couturiers. In Nederland, waar geen mode-traditie bestond, was alleen voor een enkeling een positie weggelegd als bijvoorbeeld illustratrice op een moderedactie.

Mode was in de eerste plaats couture en die mentaliteit bestond nog steeds toen in 1953 de Wibautschool, later de Amsterdamse Modeakademie geheten, zich afsplitste van de Vogue Studio.

 

Mevrouw Keizer, de nieuwe directrice van Vogue Studio, gaf de eerste aanzetten tot een betere afstemming van de opleiding op de eisen van de opkomende confectie-industrie. Studenten wilden in het midden van de zestiger jaren meer zelf ontwerpen. Zij openden in die tijd hun eigen boetiek of gingen werken voor een confectionair.

 

Marjan Unger, van 1973 tot 1977, directrice van de Amsterdamse Modeakademie, voerde in hoog tempo een aantal belangrijke en beslissende veranderingen door in het mode-onderwijs. Zij erkende vroegtijdig , samen met een aantal enthousiaste docenten, het belang van de inbreng van gastdocenten zoals stylisten uit de confectie-industrie. Wat toen nog een nieuw vak was. Door die gastdocenten kwam er een meer professionele mentaliteit op school. Niet meer leuk kleren voor jezelf maken, dat doe je maar in je eigen tijd. De confectie stelde eisen aan het ontwerp schap. Men kon niet meer eigen ideeën centraal stellen, maar moest vanuit doelgroepen en sferen leren denken. Frans Ankoné behoorde tot de eersten die als gastdocent werd aangetrokken.

 

In 1977 besloten de Amsterdamse Modeakademie en de Vogue Studio tot een fusie en werd de splitsing van bijna 25 jaar daarvoor weer ongedaan gemaakt. Zo ontstond Amsterdamse Modeakademie Vogue.

Jan Aarntzen, directeur van 1977 tot 1988, kwam aan het hoofd van deze nieuwe opleiding te staan. Anticiperend op ontwikkelingen binnen het mode vak, besloot hij de opleiding een duur van vier jaar te geven. Hij heeft bewust gestreefd naar praktijkgerichte opleiding, waarbinnen de creatieve ontplooiing van de studenten niet in het gedrang kwam. Het was een betrekkelijk kleine school wat met opzet in stand werd gehouden. Wanneer persoonlijke aandacht het uitgangspunt is, dan ben je gedwongen om de groei te beperken.

 

In 1988 nam Joke Veeze de leiding over. Zij ontwikkelde samen met Jan Aarntzen een nieuw concept. Wederom anticiperend op markt bedachten zij de parttime opleiding, Akademie Vogue, zoals die nu nog is.

Studenten kiezen voor ‘losse’ cursussen en kunnen zo hun eigen tempo, hun eigen pakket samenstellen. Een diploma kan behaald worden maar is niet verplicht. Aan het einde van iedere cursus ontvangt de student, mits goed afgerond, een certificaat.

Naast de mode gerichte cursussen en opleidingen biedt Akademie Vogue nu ook cursussen en opleidingen aan in de richtingen interieurstyling, dessinontwerp, allround/media styling, fotostyling en theatervormgeving. Naast vormgeving is styling een belangrijk onderdeel geworden.

Joke Veeze, van 1988 tot 2013, speelde ieder nieuw schooljaar in op de maatschappij door nieuwe cursussen te introduceren.

 

De huidige directeur, sinds 2013, Cor Schrama, zet deze keuze voort. In zijn eerste jaar introduceert hij cursussen/opleiding reclamevormgeving en marketing.

 

directie Keyzer Aarntzen IMG_20131115_113402 IMG_20130816_192936

 

Eerste foto:

Jan Aarntzen

Mevrouw Keizer

Mevrouw Espir

Tweede Foto:

Joke Veeze

Dick Veeze

Derde foto:

Huidige Directeur: Cor Schrama