Geschiedenis

VAN AKADEMIE VOGUE B.V.

JOKE GEZICHT

In 1937 richten mevrouw Espir en de heer Bram Studio Vogue op dat de eerste mode-opleiding in Nederland is. Het is een tweejarige opleiding met in het vakkenpakket: Coupe en Couture, Lingerie, Hoeden en Mode-illustreren. De nadruk ligt op technische vaardigheden. Het is een school waar veel meisjes, van gegoede huize, voor zichzelf kleren leren maken, erkent mevrouw Espir. Het ontwerpen bestaat voornamelijk uit het navolgen van ideeën van de grote Parijse couturiers. In Nederland, waar geen mode-traditie bestaat, is alleen voor een enkeling een positie weggelegd als bijvoorbeeld illustratrice op een moderedactie.

Mode is in de eerste plaats couture en die mentaliteit bestaat nog steeds als in 1953 de Wibautschool, later de Amsterdamse Modeakademie geheten, zich afsplitst van de Vogue Studio. Mevrouw Keizer, de nieuwe directrice van Vogue Studio, geeft de eerste aanzetten tot een betere afstemming van de opleiding op de eisen van de opkomende confectie-industrie. Studenten willen in het midden van de zestiger jaren meer zelf ontwerpen. Zij openen in die tijd hun eigen boetiek of gaan werken voor een confectionair.

Diploma-uitreikingen zijn op Akademie Vogue traditiegetrouw gedenkwaardige happenings:

     

Foto’s Diplomauitreiking 1966                           Foto’s eindexamenwerk 1966

Marjan Unger, directrice van de Amsterdamse Modeakademie, voert in de jaren zeventig in hoog tempo een aantal belangrijke en beslissende veranderingen door in het mode-onderwijs. Zij erkent vroegtijdig de inbreng van gastdocenten zoals stylisten uit de confectie-industrie. Door die gastdocenten komt er een meer professionele mentaliteit op school. Studenten kunnen niet meer eigen ideeën centraal stellen, maar moeten vanuit doelgroepen en sferen leren denken.

In 1977 besluiten de Amsterdamse Modeakademie en de Vogue Studio tot een fusie en wordt de splitsing van 25 jaar daarvoor weer ongedaan gemaakt. Zo ontstaat de Amsterdamse Modeakademie Vogue.

Jan Aarntzen, directeur van 1977 tot 1988, komt aan het hoofd van deze nieuwe opleiding te staan. Anticiperend op ontwikkelingen binnen het modevak, besluit hij de opleiding een duur van vier jaar te geven. Hij streeft naar een praktijkgerichte opleiding, waarbinnen de creatieve ontplooiing van de student niet in het gedrang komt. Het is een betrekkelijk kleine school wat met opzet in stand wordt gehouden. Wanneer persoonlijke aandacht het uitgangspunt is, dan moet je de groei beperken.

In 1988 neemt Joke Veeze de leiding over. Zij ontwikkelt samen met Jan Aarntzen een nieuw concept. Wederom anticiperend op de markt bedenken zij de parttime opleiding, Akademie Vogue, zoals die nu nog is. Naast de op mode gerichte cursussen en opleidingen biedt Akademie Vogue nu ook cursussen en opleidingen aan in de richtingen interieur, dessin, fotostyling, allround- en mediastyling, Joke Veeze, directeur tot 2013, speelt ieder nieuw schooljaar in op de maatschappij door nieuwe cursussen te introduceren.

De huidige directeur, sinds 2013, Cor Schrama, zet deze keuze voort. De laatste jaren zijn er grafische en digitale cursussen ontwikkeld en is de opleiding uitgebreid met branding, visuele communicatie, webdesign en online marketing.

directie Keyzer Aarntzen IMG_20131115_113402 IMG_20130816_192936

 

Eerste foto:

Jan Aarntzen

Mevrouw Keizer

Mevrouw Espir

Tweede Foto:

Joke Veeze

Dick Veeze

Derde foto:

Huidige Directeur: Cor Schrama