Toelatingsvoorwaarden

TOELATINGSVOORWAARDEN

Akademie Vogue hanteert de HBO-toelatingsnormen; een afgeronde MBO4- HAVO-, of VWO-opleiding. Er worden geen eisen gesteld aan het vakkenpakket, maar Vogue selecteert wel op geschiktheid en motivatie door middel van een intakegesprek en het beoordelen van de toelatingsopdracht en/of portofolio. Het verdient aanbeveling dat de student tenminste 18 jaar is.