geschiedenis van de klassieke kunst

(10 weken) op donderdag van 10.15 – 12.30 uur 

Het eerste blok van kunstgeschiedenis kan als een aparte lessenserie van 10 lessen gevolgd worden.

De klassieke bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst van de Egyptenaren tot de 19e eeuw worden behandeld.

Literatuur: ‘Eeuwige Schoonheid’/Gombrich

Prijs € 325,-