Geschiedenis van de moderne kunst

(10 weken) op donderdag van 10.15 – 12.30 uur

Het tweede blok van kunstgeschiedenis kan als een aparte lessenserie van 10 lessen gevolgd worden.

De kunstgeschiedenis van de 20e eeuw wordt behandeld.

Literatuur: ’Kunst van de 20e eeuw’/Taschen

Prijs € 325,-